Om Oss

Sveriges biodlares riksförbund (SBR) bildades 1919 genom sammanslagning av Sveriges Allmänna Biodlarförening (SAB) som bildades 1897 och Sveriges Biodlareförening (SB) som startade 1911.

Värmlands Distrikt har över 400 medlemmar fördelade på 11 lokalföreningar.

Värmlands biodlardistrikt är ett stort område med mycket varierat landskap. Biodling pågår under hela sommarhalvåret beroende på att landskapet innehåller jordbruksarealer och skogsbruk, där bikupor finn både i skog och på fält.