Honungsdepå

Karlstads Bf.
Lennart Svensson, Häggdrågsgatan 5, 688 30 Storfors
Tel. 0550-61516,  076-207 96 95Depåadress:  Schenker, Karlstad

Säffle Bf.
Lennart Stolpe, Olof Trätäljagatan 36, 661 30 Säffle
Tel. 0533-102 77, 070-632 27 10