Västra Värmlands biodlareförening

Västra Värmlands Biodlarförening.

Vår förening bildades redan 1912 och har sedan dess i olika former varit aktiv främst inom Arvika och Eda kommuner. Vi är i dagsläget omkring 40 st medlemmar. Är du intresserad att delta i våra möten eller intresserad av att samtala med någon om bin o biodling är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Styrelsen för verksamhetsåret 2022 består av;

Ordförande: Ingemar Germundsson 070-6646619 germundsson.i@telia.com

Töresbol, Domaretomten, 670 20 Glava

Kassör: Elisabeth Ornstein-Axelsson 073-1805558 elisabeth@redaxekonomi.se

Bossebyn, Nolärdet, 67035 Gunnarskog

Sekreterare:

Torbjörn Johansson 070-6816106 torbjorn.darframme@gmail.com

Stora Årbotten, Där Framme 2, 670 35 Gunnarskog

Ledamot: Lena Gustafsson, Dottevik, Nyland 2, 671 33 Arvika. Mail lena.lg.gustafsson@me.com Tfn 0703158142