Dokument

 

Handlingar till årsmötet 2024;

Kallelse årsmöte 2024-02-17

Föredragningslista årsmöte 2024-02-17

Distrkitets förslag till verksamhetsplan 2024

Distrikets verksamhetsberättelse 2023

Budgetförslag 2024

Valberedning

Hälsningar

Styrelsen i Värmlands biodlaredistrikt

 

Stadgar SBR

Protokoll Årsmöte
Protokoll årsmöte 2023 Årsmötesprotokoll 2023-02-18

Protokoll årsmöte 2022 Årsmötesprotokoll 20220219

Verksamhetsplan 2022

Protokoll årsmöte 2020 Årsmötesprotokoll 20200215

Protokoll årsmöte 2019 Årsmötesprotokoll 20190216 

Årsmötesprotokoll 20180217

Värmlands Biodlareditrikt Årsmötesprokoll 20170211

 

Reseräkning-Räkning

En sammanställning över de lokalföreningar(medlemmars uppgifter) som har lämnat in uppgifter om årsrappporten 2019 (2018- övervintring, 2019 invintring och skörd), 2018 ( 2017 -övervintring, 2018 invintring och skörd), 2017 (2016-övervintringen, 2017 invintring och skörd) klicka på texten ;

Värmland årsrapport 2019

Värmland årsrapport 2018

Värmland årsrapport 2017

En sammanställning över antalet som har gått biodlarkurs  år 2017, 2018 och 2019 som även har skaffat bin under kursens gång.

Smst utbildning 2017[3079]

Smst utbildning 2018

Sammanställning kurser 2019′

Länk till kalkylblad för näringsbiodlare; https://www.biodlarna.se/utbildning/ekonomi-for-biodlare/

Medlemsundersökning_Distriktsrapport_Värmland2022