Dokument

Stadgar SBR

Protokoll Årsmöte
Protokoll årsmöte 2023 Årsmötesprotokoll 2023-02-18

Protokoll årsmöte 2022 Årsmötesprotokoll 20220219

Verksamhetsplan 2022

Protokoll årsmöte 2020 Årsmötesprotokoll 20200215

Protokoll årsmöte 2019 Årsmötesprotokoll 20190216 

Årsmötesprotokoll 20180217

Värmlands Biodlareditrikt Årsmötesprokoll 20170211

 

Handlingar till årsmötet;

Föredragningslista 2022

bokslut_2021

budget_förslag_2022

Verksamhetsplan 2022

Motion till distriktet gällande GDPR.pdf

Bifall av motion

Valberedning 2022

revisionsberättelse_2021

Verksamhetsberättelse 2020 och 2021

ZOOM INSTRUKTION

Årsprotokoll 2022-02-25

Hälsningar

Styrelsen i Värmlands biodlaredistrikt

 

 

 

 

Reseräkning-Räkning

En sammanställning över de lokalföreningar(medlemmars uppgifter) som har lämnat in uppgifter om årsrappporten 2019 (2018- övervintring, 2019 invintring och skörd), 2018 ( 2017 -övervintring, 2018 invintring och skörd), 2017 (2016-övervintringen, 2017 invintring och skörd) klicka på texten ;

Värmland årsrapport 2019

Värmland årsrapport 2018

Värmland årsrapport 2017

En sammanställning över antalet som har gått biodlarkurs  år 2017, 2018 och 2019 som även har skaffat bin under kursens gång.

Smst utbildning 2017[3079]

Smst utbildning 2018

Sammanställning kurser 2019′

Länk till kalkylblad för näringsbiodlare; https://www.biodlarna.se/utbildning/ekonomi-for-biodlare/