Dokument

Här kommer du finna dokument t ex årsmötesprotokoll mm.

Protokoll årsmöte 2019 Årsmötesprotokoll 20190216 

Länk till Jordbruksverket;Regler för biodlare

Länk till kalkylblad för näringsbiodlare; https://www.biodlarna.se/utbildning/ekonomi-for-biodlare/

Årsmötesprotokoll 20180217

Anmälan uppställningsplats

Bihusesyn-2018

Stadgar SBR

Verksamhetsberättelse2017

Värmlands Biodlareditrikt Årsmötesprokoll 20170211

RESERÄKNING-RÄKNING

En sammanställning över de lokalföreningar(medlemmars uppgifter) som har lämnat in uppgifter om årsrappporten  2018 ( 2017 -övervintring, 2018 invintring och skörd), 2017 (2016-övervintringen, 2017 invintring och skörd) klicka på texten ;

Värmland årsrapport 2018

Värmland årsrapport 2017

En sammanställning över antalet som har gått biodlarkurs  år 2017 och 2018 som även har skaffat bin under kursens gång.

Smst utbildning 2017[3079]

Smst utbildning 2018