Nyheter

Ovan bild är från originalhandling från Ölme Socken 1893’s årsrapport!

 

ANMÄLA UPPSTÄLLNINGSPLATS TILL LÄNSSTYRELSE

Nu kan man äntligen anmäla uppställningsplats till Länsstyrelsen i Dalarna, via deras elektroniska formulär! Man har utvecklat anmälningsförfarandet från att tidigare varit tvungen att skriva ut formuläret och skriva ut, fylla i, skriva under och därefter skicka med posten. Du fyller i via denna länk; Anmäl uppställningsplats

Värmländskt vax

Nu kan du som är medlem i Värmlands/lokalförening i Värmland få chansen till särbehandlat vax!!

I samarbete med LP’s Biodling kan du lämna in ditt vax  i sk block, och få det särbehandlat! Det innebär att alla som är medlemmar i Värmland, deras inlämnade vax kommer smältas tillsammans när LP’s ska valsa ut nya kakmellanväggar till just ditt ramformat. Du har säkert tidigare år lämnat in till LP’s och inget skiljer sig åt nu, mot att vi kan få tillbaka garanterat vax endast från Värmland!

Det som gäller är följande;

  • Du är medlem i någon lokalförening i Värmland,
  • Du har INTE behandlat dina bisamhällen med resistenta läkemedel mot bisjukdomar som t ex APISTAN.
  • Du fyller  LP’s Följesedel (som finns här som nedladdning) LP’s vax Följesedel
  • Du fyller i denna blankett och fäster på VARJE kolli ( som finns här som nedladdning) Värmlänskt vax kolli

För ytterligare mer information så kan du se på dessa filmer från LP’s Biodling hur processen går till både vid tvätt av ramar/smältning av vax och sedan hur valsning av rensat vax går till;   https://www.facebook.com/lpsbiodling/videos/909013942563537/              https://www.facebook.com/lpsbiodling/videos/1401347883330138/

Anmälan om uppställningsplats 2018

Fr o m i år 2018 är det lag på att alla biodlare SKALL anmäla till Länsstyrelsen om uppställningsplats för samtliga sina bisamhällen! Ett viktigt syfte för detta är, om det skulle ske ett utbrott av amerikansk yngelröta, så kan bitillsyningsmannen snabbt och enkelt ta kontakt med de berörda biodlare som har sina bisamhällen uppställda i det berörda området!

 

Falskt importerat ”bi-vax”!

Vaxmellanväggar från Kina var förfalskade

Några biodlare som köpte mellanväggar från Kina fick problem med kakfall. För att ta reda på om vaxet var förfalskat och innehöll paraffin har Biodlarna, Sveriges Biodlares Riksförbund, skickat det på analys. Provsvaren visar att mellanväggarna var förfalskningar.

Biodlarna som råkade ut för det förfalskade vaxet skulle starta upp sina biodlingar under försommaren. De beställde olika tillbehör och även vaxmellanväggar genom en köpsajt från ett företag i Kina.

När vaxet placerades i bikupan rasade det ner. Prover skickades till laboratoriet Ceralyse i Tyskland. Svaret visar att innehållets sammansättning inte överensstämmer med de ämnen som finns i rent bivax. Blandningen av olika kolväten tyder på att det kan vara paraffin.

– Det är viktigt att det som ska komma i kontakt med bina är av bra kvalitet, säger Ingmar Wahlström, vice ordförande för Biodlarna.

Han förklarar att det finns flera risker med förfalskat vax.

– En risk är att mellanväggarna inte tål temperaturen i bikupan. Yngel och vax smälter ihop och då kan bina dö. En annan risk är att det kan innehålla rester av bekämpningsmedel som är förbjudet i Sverige och som kan hamna i vaxet och i honungen. I ett långt perspektiv kan vi också få andra problem, till exempel att varroakvalstret utvecklar resistens. Man tar onödiga risker med att handla vax av okänt ursprung, säger Ingmar Wahlström.

Han rekommenderar att vax köps av svenska biredskapshandlare.

– De svenska handlarna kontrollerar vaxet och tar inte in sådant som är dåligt.

Det råder brist på svenskt vax.

– Ta hand om vaxet och återvinn det, säger Ingmar Wahlström.

Denna information ligger också ute som en nyhet på vår hemsida – sprid vidare inom organisationen:

https://www.biodlarna.se/2017/06/27/vaxmellanvaggar-fran-kina-var-forfalskade/