Nyheter

 

Ovan bild är från originalhandling från Ölme Socken 1893’s årsrapport!

 

ANMÄLA UPPSTÄLLNINGSPLATS TILL LÄNSSTYRELSE

Nu kan man äntligen anmäla uppställningsplats till Länsstyrelsen i Dalarna, via deras elektroniska formulär! Man har utvecklat anmälningsförfarandet från att tidigare varit tvungen att skriva ut formuläret och skriva ut, fylla i, skriva under och därefter skicka med posten. Du fyller i via denna länk; Anmäl uppställningsplats

UTBROTT AV AMERIKANSK YNGELRÖTA!

Det har tyvärr konstaterat att utbrott av amerikansk yngelröta har konstaterat idag i Karlstad.

Bifogar en karta med 10 km radie, Övervakningsområde, från den plats i Karlstad (Råtorp) där amerikansk yngelröta har konstateras genom verifiering av prov.

Skyddsområdet runt fyndplatsen är en radie på 3 km. Karta Övervakningsområde10 Km

Vid förflyttning av bin m.m. inom dessa områden skall kontakt tas med bitillsynman, gamla regler gäller inom dessa områden. I Karlstad, Hammarö, Grums, Molkom, Väse, Forshaga och Munkfors är det Margareta Åkerman som ansvarar för bitillsynen telefon nummer;070-553 6266 . För mer info se under fliken ; BIHÄLSA

Beslut Jordbruksverket from 16 maj 2019;

SJVFS 2019:34
Saknr Y 17
Statens jordbruksverks beslut om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk
yngelröta; beslutat den 16 maj 2019.

Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen (1974:212), de områden som framgår av bilagorna till detta beslut som skyddsrespektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta. Även
cirklarna som markerar skydds- och övervakningsområdena ingår i smittförklaringen.
Det innebär att bigårdar som ligger under de cirklar som markerar skydds- eller
övervakningsområdena ingår i smittförklaringen.
Reglerna för flytt av levande bin, skattlådor, utbyggda vaxkakor och avfall av
sådana, begagnade bibostäder, begagnade biodlingsredskap eller biodlingsprodukter
från dessa områden finns i bisjukdomsförordningen (1994:212) och Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk yngelröta,
varroakvalster och trakékvalster hos bin.
Detta beslut träder i kraft den 16 maj 2019, då Statens jordbruksverks beslut (SJVFS
2018:7) om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroasjuka
hos bin upphör att gälla i den del som gäller amerikansk yngelröta.
CHRISTINA NORDIN
Anders Johansson
(Växtregelenheten)

För mer information, se under rubriken till höger ”BIHÄLSA”

Värmländskt vax

Nu kan du som är medlem i Värmlands/lokalförening i Värmland få chansen till särbehandlat vax!!

I samarbete med LP’s Biodling kan du lämna in ditt vax t ex ramar för kokning och ursmältning eller om du redan har smält ner ditt vax till sk block, och få det särbehandlat! Det innebär att alla som är medlemmar i Värmland, deras inlämnade vax kommer smältas tillsammans när LP’s ska valsa ut nya kakmellanväggar till just ditt ramformat. Du har säkert tidigare år lämnat in till LP’s och inget skiljer sig åt nu, mot att vi kan få tillbaka garanterat vax endast från Värmland!

Det som gäller är följande;

  • Du är medlem i någon lokalförening i Värmland,
  • Du har INTE behandlat dina bisamhällen med resistenta läkemedel mot bisjukdomar som t ex APISTAN.
  • Du fyller  LP’s Följesedel (som finns här som nedladdning) LP’s vax Följesedel
  • Du fyller i denna blankett och fäster på VARJE kolli ( som finns här som nedladdning) Värmlänskt vax kolli
  • Tid för inlämning till LP’s för ramar är senast fredagen 14 december
  • Tid för inlämning till LP’s för blockvax är senast fredagen 11 januari 2019

För ytterligare mer information så kan du se på dessa filmer från LP’s Biodling hur processen går till både vid tvätt av ramar/smältning av vax och sedan hur valsning av rensat vax går till;   https://www.facebook.com/lpsbiodling/videos/909013942563537/              https://www.facebook.com/lpsbiodling/videos/1401347883330138/

 Email har skickats ut till samtliga medlemmar i Värmland! Har du inte fått det, ta kontakt med sekr. i Värmland på mail romossens.honung@hotmail.com så ska din adress uppdateras i medlemsregistret.

!!! Utbrott av amerikansk yngelröta!!!

 

Ytterligare ett utbrott av amerikansk yngelröta har konstaterats!!

20180806;

Bisjukdomen Amerikansk yngelröta – nytt utbrott har konstaterats

Län                      Värmland

Kommun:               Säffle

Församling:           Värmlands Bro

Vecka:                   31

Tillsynsdistrikt:     S:10

 

Amerikansk yngelröta (AmY) är en smittsam och besvärlig bisjukdom – drabbar de yngsta bilarverna.
Tillkalla bitillsynsman om du misstänker bisjukdom.  AmY = anmälningsplikt
För alla bin inom en radie om 3 km runt sjukdomsutbrottet à kartläggning och besiktning.
Om du har bin inom området kontakta din bitillsynsman omgående.
Aktuell bitillsynsman samt läget vad gäller smittförklaringar finner du på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida om Biodling.
Bisamhällen som konstaterats drabbade av sjukdomen ska avlivas och saneras.
Anmälan av uppställningsplatser för bisamhällen  SKA du göra vart tredje år eller när du gör förändringar i din biodling.

2018 är ett ”anmälningsår”. Om du har missat detta anmäl omgående alla uppställningsplatser för dina bisamhällen.

Det är lagkrav  att alla biodlare – såväl liten biodlare som storbiodlare – anmäler sina uppställningsplatser för bin.

Vid utbrott av bisjukdom måste info om uppställningsplatser finnas tillgänglig för att vi snabbt ska få koll/stopp på utbrottet.

Blankett – se Länsstyrelsen Dalarnas hemsida om Biodling.

Följ aktuella regler och råd.
Håll dig uppdaterad om vad som gäller och aktuellt läge vad gäller smitta/utbrott av bisjukdomar.
För god bihälsa och för att hindra bisjukdomar är det angeläget att vi arbetar gemensamt. God biodlingshygien är en viktig del i detta, t.ex. hålla god ordning, rent och fräscht, varje bigård har sina egna biodlingsredskap m.m. m.m.
Flyttningstillstånd: I områden som är smittförklarade för amerikansk yngelröta à måste bin, bitillbehör eller biredskap besiktigas och ”flyttgodkännas” av bitillsynsman innan de får flyttas över församlingsgräns.
Länsstyrelsen Dalarnas hemsida om Biodling:

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/djurhallning/biodling.html

Det finns en gemensam nationell lista med årets utbrott av Amerikansk yngelröta. Länk dit finner du på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida om Biodling.

GUNILLA STREIJFFERT

Enheten för Landsbygd & Tillväxt

Länsstyrelsen i Dalarnas län /County Administrative Board of Dalarna, Sweden

791 84   FALUN

Telefon:  010-22 50 267

gunilla.streijffert@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/dalarna

20180610

Bisjukdomen Amerikansk yngelröta – nytt utbrott har konstaterats i Värmlands län

Kommun:  Sunne

Församling:  Västra Ämtervik

Vecka: 23

Tillsynsdistrikt:  S:3

Amerikansk yngelröta är en smittsam och besvärlig bisjukdom som drabbar de yngsta bilarverna.

För alla bin inom en radie om 3 km runt sjukdomsutbrottet gäller kartläggning och utökad besiktning. Om du har bin inom området kontakta din bitillsynsman omgående. Bisamhällen som konstaterats drabbade av sjukdomen ska avlivas och saneras.

Aktuell bitillsynsman samt läget vad gäller smittförklaringar i ditt län finner du på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida om Biodling.

Det är i sådana här lägen det visar sig hur oerhört angeläget det är att alla biodlare har anmält uppställningsplatserna för sina bisamhällen. Anmälan av uppställningsplatser för bisamhällen  gör du vart tredje år eller när du gör förändringar i din biodling. 2018 är ett ”anmälningsår”. Har du missat detta är det mycket brådskande att du omgående anmäler uppställningsplatser för dina bisamhällen. Se Länsstyrelsen Dalarnas hemsida om Biodling. Det är lagkrav  att alla biodlare – såväl liten biodlare som storbiodlare – anmäler sina uppställningsplatser för bin.

Det är angeläget att vi arbetar gemensamt för god bihälsa och för att hindra bisjukdomar. God biodlingshygien är en viktig del i detta, t.ex. hålla god ordning, rent och fräscht, varje bigård har sina egna biodlingsredskap m.m. Tillkalla bitillsynsman om du misstänker bisjukdom.

Flyttningstillstånd: I områden som är smittförklarade för amerikansk yngelröta à måste bin, bitillbehör eller biredskap besiktigas och ”flyttgodkännas” av bitillsynsman innan de får flyttas över församlingsgräns.

Följ aktuella regler och råd. Håll dig uppdaterad om vad som gäller och aktuellt läge vad gäller smitta/utbrott av bisjukdomar.

Länsstyrelsen Dalarnas hemsida om Biodling:

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/djurhallning/biodling.html

Det finns en gemensam nationell lista med årets utbrott av Amerikansk yngelröta. Länk dit finner du på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida om Biodling.

 

Biodlarnas dag i Mårbacka 9 juni
Tack alla för ert deltagande i Mårbacka! Hoppas att ni fick ny kunskap och inspiration. Då flera av er har önskat länk till Raimo Gratwohl Heinos hemsida för ”Apis D6 och D-vitamin, samt Karina Karlssons gällande hennes kunskap om VSH-bin så kommer dessa länkar här;

http://www.vertenature.se

http://www.vshbin.se

 

Årsmötets protokoll ligger nu under fliken ”Dokument”

Där kan ni ta del av vad som sas/beslutades på årsmötet i Sunne/Uppdaterat 180415

 

Anmälan om uppställningsplats 2018

Fr o m i år 2018 är det lag på att alla biodlare SKALL anmäla till Länsstyrelsen om uppställningsplats för samtliga sina bisamhällen! Ett viktigt syfte för detta är, om det skulle ske ett utbrott av amerikansk yngelröta, så kan bitillsyningsmannen snabbt och enkelt ta kontakt med de berörda biodlare som har sina bisamhällen uppställda i det berörda området! Fyll i blanketten redan nu, innan bisäsongen drar igång (för sedan faller det säkert i glömska)!  För mer info: http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/lantbruk-och-landsbygd/djurhallning/biodling/Pages/default.aspx

Blanketten hittar du här;Anmälan-innehav-av-bisamhälle-V16

Blanketten skall skickas till;

Länsstyrelsen i Dalarna, 791 84 Falun

Sammanställning av årsrapporten 2017;

 

2018-01-10; Nu finns sammanställning av årsrapporten 2017 under fliken ”Dokument”.

 

Falskt importerat ”bi-vax”!

Vaxmellanväggar från Kina var förfalskade

Några biodlare som köpte mellanväggar från Kina fick problem med kakfall. För att ta reda på om vaxet var förfalskat och innehöll paraffin har Biodlarna, Sveriges Biodlares Riksförbund, skickat det på analys. Provsvaren visar att mellanväggarna var förfalskningar.

Biodlarna som råkade ut för det förfalskade vaxet skulle starta upp sina biodlingar under försommaren. De beställde olika tillbehör och även vaxmellanväggar genom en köpsajt från ett företag i Kina.

När vaxet placerades i bikupan rasade det ner. Prover skickades till laboratoriet Ceralyse i Tyskland. Svaret visar att innehållets sammansättning inte överensstämmer med de ämnen som finns i rent bivax. Blandningen av olika kolväten tyder på att det kan vara paraffin.

– Det är viktigt att det som ska komma i kontakt med bina är av bra kvalitet, säger Ingmar Wahlström, vice ordförande för Biodlarna.

Han förklarar att det finns flera risker med förfalskat vax.

– En risk är att mellanväggarna inte tål temperaturen i bikupan. Yngel och vax smälter ihop och då kan bina dö. En annan risk är att det kan innehålla rester av bekämpningsmedel som är förbjudet i Sverige och som kan hamna i vaxet och i honungen. I ett långt perspektiv kan vi också få andra problem, till exempel att varroakvalstret utvecklar resistens. Man tar onödiga risker med att handla vax av okänt ursprung, säger Ingmar Wahlström.

Han rekommenderar att vax köps av svenska biredskapshandlare.

– De svenska handlarna kontrollerar vaxet och tar inte in sådant som är dåligt.

Det råder brist på svenskt vax.

– Ta hand om vaxet och återvinn det, säger Ingmar Wahlström.

Denna information ligger också ute som en nyhet på vår hemsida – sprid vidare inom organisationen:

https://www.biodlarna.se/2017/06/27/vaxmellanvaggar-fran-kina-var-forfalskade/

Konstaterat amerikansk yngelröta 2017-06-15

Bisjukdomen Amerikansk yngelröta: nytt utbrott har konstaterats i Värmlands län
Kommun:               Sunne
Församling:          Sunne
Vecka:                   24
Tillsynsdistrikt:      S:3
För alla bin inom en radie om 3 km runt sjukdomsutbrottet gäller kartläggning och utökad besiktning. Om du har bin inom området kontakta din bitillsyningsman omgående. Bisamhällen som konstaterats drabbade av sjukdomen ska avlivas och saneras.
Amerikansk yngelröta är en smittsam och besvärlig bisjukdom som drabbar de yngsta bilarverna.
Områden som är smittförklarade för Amerikansk yngelröta: Du får aldrig flytta bin, bitillbehör eller biredskap utan de har besiktigats och friförklarats av bitillsyningsman -flyttningstillstånd.
Aktuell bitillsyningsman samt läget vad gäller smittförklaringar i ditt län finner du på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida om Biodling.
Det är i sådana här lägen det visar sig hur oerhört angeläget det är, att alla biodlare har anmält uppställningsplatserna för sina bisamhällen. Anmälan av uppställningsplatser för bisamhällen  gör du vart tredje år eller när du gör förändringar i din biodling. Har du missat detta är det mycket brådskande att du omgående anmäler uppställningsplatser för dina bisamhällen. Se nedan länk.
Det  är lagkrav att alla biodlare – såväl liten biodlare som storbiodlare – anmäler sina uppställningsplatser för bin.

Direktlänk;  http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/lantbruk-och-landsbygd/djurhallning/biodling/Pages/default.aspx
Dessutom har vi nu skapat en gemensam nationell sida med årets utbrott av Amerikansk yngelröta, finns på Lst-Stockholms hemsida. http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/lantbruk-och-landsbygd/djurhallning/Biodling/amerikansk-yngelrota-i-sverige/Sidor/default.aspx

Glöm inte bort att anmäla uppställningsplats till Länsstyrelsen. Detta skall göras när man har  köpt/skaffat sig bisamhällen och aldrig haft bina på avsedd plats. Alla uppställningsplatser skall anmälas. För Värmlands del är det Länsstyrelsen i Dalarna som har ansvaret och du kommer lättast dit via denna länk; http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/lantbruk-och-landsbygd/djurhallning/biodling/Pages/default.aspx

Följande länk, finner du blanketten som du ska fylla i, och skicka till Länsstyrelsen i Dalarna. OBS ! Du måste skriva ut den och skicka via vanlig post! http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/blanketter/vaxt/V16.pdf