Nyheter

Ovan bild är från originalhandling från Ölme Socken 1893’s årsrapport!

 

INBJUDAN TILL WEBINARIUM;

Karlstadsortens biodlarförenings projekt Utbildningsbigård och mötesplats för information och nätverkande ordnar måndag 29 mars en digital nätverksträff om ökad skörd med honungsbin och pollineringens betydelse för odlade grödor. Björn Gustavsson, Jordbruksverket rådgivare inom biologisk mångfald och bihälsa, Hasse Eriksson från Västerängs Lantbruk och Patrick Nordman från Karlstadsortens biodlarförening medverkar.

Vi bjuder in hela Värmlands medlemmar  att få delta! Även växtodlare bjuds in via LRF Värmland, Ekologiska Lantbrukarna Värmland och Småbrukarna Värmland.

För att delta, anmäler  du dig till foreningsbigarden@gmail.com senast 26 mars!

PROGRAM; Nätverksträff 29 mars 2021

ANMÄLA UPPSTÄLLNINGSPLATS TILL LÄNSSTYRELSE

Nu kan man äntligen anmäla uppställningsplats till Länsstyrelsen i Dalarna, via deras elektroniska formulär! Man har utvecklat anmälningsförfarandet från att tidigare varit tvungen att skriva ut formuläret och skriva ut, fylla i, skriva under och därefter skicka med posten. Du fyller i via denna länk; Anmäl uppställningsplats

Värmländskt vax

Nu kan du som är medlem i Värmlands/lokalförening i Värmland få chansen till särbehandlat vax!!

I samarbete med LP’s Biodling kan du lämna in ditt vax t ex ramar för kokning och ursmältning eller om du redan har smält ner ditt vax till sk block, och få det särbehandlat! Det innebär att alla som är medlemmar i Värmland, deras inlämnade vax kommer smältas tillsammans när LP’s ska valsa ut nya kakmellanväggar till just ditt ramformat. Du har säkert tidigare år lämnat in till LP’s och inget skiljer sig åt nu, mot att vi kan få tillbaka garanterat vax endast från Värmland!

Det som gäller är följande;

  • Du är medlem i någon lokalförening i Värmland,
  • Du har INTE behandlat dina bisamhällen med resistenta läkemedel mot bisjukdomar som t ex APISTAN.
  • Du fyller  LP’s Följesedel (som finns här som nedladdning) LP’s vax Följesedel
  • Du fyller i denna blankett och fäster på VARJE kolli ( som finns här som nedladdning) Värmlänskt vax kolli
  • Tid för inlämning till LP’s för ramar är senast fredagen 14 december
  • Tid för inlämning till LP’s för blockvax är senast fredagen 11 januari 2019

För ytterligare mer information så kan du se på dessa filmer från LP’s Biodling hur processen går till både vid tvätt av ramar/smältning av vax och sedan hur valsning av rensat vax går till;   https://www.facebook.com/lpsbiodling/videos/909013942563537/              https://www.facebook.com/lpsbiodling/videos/1401347883330138/

Årsmötets protokoll ligger nu under fliken ”Dokument”

 

Anmälan om uppställningsplats 2018

Fr o m i år 2018 är det lag på att alla biodlare SKALL anmäla till Länsstyrelsen om uppställningsplats för samtliga sina bisamhällen! Ett viktigt syfte för detta är, om det skulle ske ett utbrott av amerikansk yngelröta, så kan bitillsyningsmannen snabbt och enkelt ta kontakt med de berörda biodlare som har sina bisamhällen uppställda i det berörda området! Fyll i blanketten redan nu, innan bisäsongen drar igång (för sedan faller det säkert i glömska)!  För mer info: http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/lantbruk-och-landsbygd/djurhallning/biodling/Pages/default.aspx

Blanketten hittar du här;Anmälan-innehav-av-bisamhälle-V16

Blanketten skall skickas till;

Länsstyrelsen i Dalarna, 791 84 Falun

 

Falskt importerat ”bi-vax”!

Vaxmellanväggar från Kina var förfalskade

Några biodlare som köpte mellanväggar från Kina fick problem med kakfall. För att ta reda på om vaxet var förfalskat och innehöll paraffin har Biodlarna, Sveriges Biodlares Riksförbund, skickat det på analys. Provsvaren visar att mellanväggarna var förfalskningar.

Biodlarna som råkade ut för det förfalskade vaxet skulle starta upp sina biodlingar under försommaren. De beställde olika tillbehör och även vaxmellanväggar genom en köpsajt från ett företag i Kina.

När vaxet placerades i bikupan rasade det ner. Prover skickades till laboratoriet Ceralyse i Tyskland. Svaret visar att innehållets sammansättning inte överensstämmer med de ämnen som finns i rent bivax. Blandningen av olika kolväten tyder på att det kan vara paraffin.

– Det är viktigt att det som ska komma i kontakt med bina är av bra kvalitet, säger Ingmar Wahlström, vice ordförande för Biodlarna.

Han förklarar att det finns flera risker med förfalskat vax.

– En risk är att mellanväggarna inte tål temperaturen i bikupan. Yngel och vax smälter ihop och då kan bina dö. En annan risk är att det kan innehålla rester av bekämpningsmedel som är förbjudet i Sverige och som kan hamna i vaxet och i honungen. I ett långt perspektiv kan vi också få andra problem, till exempel att varroakvalstret utvecklar resistens. Man tar onödiga risker med att handla vax av okänt ursprung, säger Ingmar Wahlström.

Han rekommenderar att vax köps av svenska biredskapshandlare.

– De svenska handlarna kontrollerar vaxet och tar inte in sådant som är dåligt.

Det råder brist på svenskt vax.

– Ta hand om vaxet och återvinn det, säger Ingmar Wahlström.

Denna information ligger också ute som en nyhet på vår hemsida – sprid vidare inom organisationen:

https://www.biodlarna.se/2017/06/27/vaxmellanvaggar-fran-kina-var-forfalskade/