Säffleortens biodlareförening

 

Ytterligare ett utbrott av amerikansk yngelröta har konstaterats i Värmland!!
20180806;
Bisjukdomen Amerikansk yngelröta – nytt utbrott har konstaterats

Län                      Värmland

Kommun:               Säffle

Församling:           Värmlands Bro

Vecka:                   31

Tillsynsdistrikt:     S:10

Amerikansk yngelröta (AmY) är en smittsam och besvärlig bisjukdom – drabbar de yngsta bilarverna.
Tillkalla bitillsynsman om du misstänker bisjukdom.  AmY = anmälningsplikt
För alla bin inom en radie om 3 km runt sjukdomsutbrottet à kartläggning och besiktning.
Om du har bin inom området kontakta din bitillsynsman omgående.
Aktuell bitillsynsman samt läget vad gäller smittförklaringar finner du på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida om Biodling.
Bisamhällen som konstaterats drabbade av sjukdomen ska avlivas och saneras.
Anmälan av uppställningsplatser för bisamhällen  SKA du göra vart tredje år eller när du gör förändringar i din biodling.

2018 är ett ”anmälningsår”. Om du har missat detta anmäl omgående alla uppställningsplatser för dina bisamhällen.

Det är lagkrav  att alla biodlare – såväl liten biodlare som storbiodlare – anmäler sina uppställningsplatser för bin.

Vid utbrott av bisjukdom måste info om uppställningsplatser finnas tillgänglig för att vi snabbt ska få koll/stopp på utbrottet.

Blankett – se Länsstyrelsen Dalarnas hemsida om Biodling.

Följ aktuella regler och råd.
Håll dig uppdaterad om vad som gäller och aktuellt läge vad gäller smitta/utbrott av bisjukdomar.
För god bihälsa och för att hindra bisjukdomar är det angeläget att vi arbetar gemensamt. God biodlingshygien är en viktig del i detta, t.ex. hålla god ordning, rent och fräscht, varje bigård har sina egna biodlingsredskap m.m. m.m.
Flyttningstillstånd: I områden som är smittförklarade för amerikansk yngelröta à måste bin, bitillbehör eller biredskap besiktigas och ”flyttgodkännas” av bitillsynsman innan de får flyttas över församlingsgräns.
Länsstyrelsen Dalarnas hemsida om Biodling:

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/djurhallning/biodling.html

Det finns en gemensam nationell lista med årets utbrott av Amerikansk yngelröta. Länk dit finner du på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida om Biodling.

GUNILLA STREIJFFERT

Enheten för Landsbygd & Tillväxt

Länsstyrelsen i Dalarnas län /County Administrative Board of Dalarna, Sweden

791 84   FALUN

Telefon:  010-22 50 267

gunilla.streijffert@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/dalarna