Säfflebygdens biodlarförening

Säfflebygdens biodlarförening är en sammanslagning av Säffleortens biodlarförening och Tveta biodlarförening. Sammanslagningen skedde under hösten 2023.

Idag är vi en förening med ca 40 medlemmar som med sina bikupor täcker stora delar av Säffle kommun.

Vi samlas på ett vår- och höstmöte hemma hos någon av våra medlemmar för att utbyta erfarenhet. Årsmötena kommer att hållas i Säffle där även honungsbedömning kommer att ske.

Styrelsen består av :

Ordförande:
Thomas Olsson
Kåled Gransjöbo
662 96 Svanskog
070-217 6443, thomas.ols@hotmail.com

Vice ordförande: Vakant

Kassör: Sylvia Nilsson

Ledamot: Lennart Stolpe