Bihälsa

Biodlingen i Sverige regleras av lagstiftning som främst syftar till att minska effekterna av bisjukdomar, främja pollineringen samt produktionen och saluföringen av honung.

Info från Jordbruksverket

https://jordbruksverket.se/djur/ovriga-djur/bin-och-humlor#h-Sjukdomarochskadedjur

På denna sida finns information om bland annat smittskydd, pollinering, ekologisk biodling och om olika stöd som du kan söka. Vill du ha praktiska tips om hur du sköter dina bin eller hur du blir biodlare finns det material som Jordbruksverket har tagit fram.

Länsstyrelsen

Är du biodlare, eller ska du starta eller ta över en biodling? Då kan du anmäla uppställningsplatser för bin. Det finns även smittsamma sjukdomar som kan drabba dina bin som du kan behöva förebygga eller anmäla.   Anmäla uppställningsplatser

Mer information om biodling och biskydd finns på Länsstyrelsens hemsida.  Länk för detta finner du här: Biodling – Länsstyrelsen Dalarna

Länk till Länsstyrelsens Interativ Bitillsynskarta

Bitillsyningsmannens ansvarsområden
Bitillsyningsmännen ansvarar för det praktiska arbetet med bekömpning av sjukdomar inom sitt  . Samtliga områden i Värmland anses smittade med Varroakvalster. Amerikansk yngelröta är ovanligare, varför verksamheten inriktas på att hindra smittspridning av denna sjukdom. Om du misstänker att dina bin har yngelröta är du skyldig att anmäla detta till Länsstyrelsen eller bitillsyningsmannen.

Mer information om bihälsa hos SBR – Biodlarna.se  finns här