Bihälsa

Bihälsa

Här kommer du finna information om bihälsa och bisjukdomar. Nedan kan ni finna direkt länk till jordbruksverkets hemsida med uppdaterad information!

Skicka in biprover för analys

Ett led att förebygga och själv ha kontroll på bihälsa i sin bigård, kan man göra ett så kallat  samlingsprov av bin från din bigård. Därefter skickar man in bina till företaget ”Mellifera veterinärtjänst” som mot en kostnad, kan analysera om det finns förekomst av amerikansk yngelröta. För mer info, läs mer via länken; Analysera samlingsprov

Beslut Jordbruksverket from 16 maj 2019;

SJVFS 2019:34
Saknr Y 17
Statens jordbruksverks beslut om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk
yngelröta; beslutat den 16 maj 2019.

Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen (1974:212), de områden som framgår av bilagorna till detta beslut som skyddsrespektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta. Även
cirklarna som markerar skydds- och övervakningsområdena ingår i smittförklaringen.
Det innebär att bigårdar som ligger under de cirklar som markerar skydds- eller
övervakningsområdena ingår i smittförklaringen.
Reglerna för flytt av levande bin, skattlådor, utbyggda vaxkakor och avfall av
sådana, begagnade bibostäder, begagnade biodlingsredskap eller biodlingsprodukter
från dessa områden finns i bisjukdomsförordningen (1994:212) och Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk yngelröta,
varroakvalster och trakékvalster hos bin.
Detta beslut träder i kraft den 16 maj 2019, då Statens jordbruksverks beslut (SJVFS
2018:7) om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroasjuka
hos bin upphör att gälla i den del som gäller amerikansk yngelröta.
CHRISTINA NORDIN
Anders Johansson
(Växtregelenheten)

Flytt-och undersökningskrav amerikansk yngelröta

Smittförklarat område SÄFFLE

Smittförklarat område SUNNE

Smittförklarat område UDDHEDEN

Länk till Jordbruksverkets hemsida Regler för biodlare