Styrelsen

Ordförande

Ann Elgemark
070-601 88 70
elgemark@live.se

Kontaktperson för lokalförening: Karlstadsorten, Alster-Nyed

Vice ordförande och samordnare näringsbiodling

Lars Pettersson
070-698 98 52
lars@lpsbiodling.se

Kontaktperson för lokalförening: Tveta, Säffleorten

Kassör

Jan-Erik Wallberg
070-340 06 97
je_wallberg@hotmail.com

Sekreterare och medlemsregister

Anna-Karin Olsson Heino
070-798 51 95
romossens.honung@hotmail.com

Kontaktperson för lokalförening: Kristinehamnsorten, Filipstad-Färnebo

Ledamot och samordnare bihälsa och avel

Ingmar Germundsson
070-664 66 19
germundsson.i@telia.com

Kontaktperson för lokalförening: Västra Värmland, Karlanda-Nordmarken, Stavnäs-Högerud

Ledamot och samordnare utbildning och hemsidan

Wendy Solomon
070 8883596
biodlarnavarmland@gmail.com

Ledamot

Anette Back Olsson
070-511 87 13
anette@skogsangen.se

Kontaktperson för lokalförening: Fryksdalen, Klarälvdalen

Övriga roller

Samordnare kvalitetsfrågor

Lennart Fält – samordnare kvalitetsfrågor
070-893 77 54
falt.lennart@outlook.com

Valberedning

Lennart Fält – sammankallande
070-893 77 54
falt.lennart@outlook.com

Mats Johansson
070-493 81 67
biosnickeri@gmail.com

Margareta Åkerman
070-533 62 66
maggan.butorp@hotmail.com

Revisorer

Elisabeth Ornstein Axelsson
073-180 55 58

Bengt Larsson
070-203 29 65