Distriktet

Styrelse 2022

Ordförande

Ann Elgemark
070-601 88 70
elgemark@live.se

Kontaktperson för lokalförening: Karlstadsorten, Alster-Nyed

Vice ordförande och samordnare näringsbiodling

Lars Pettersson
070-698 98 52
lars@lpsbiodling.se

Kontaktperson för lokalförening: Tveta, Säffleorten

Kassör

Jan-Erik Wallberg
070-340 06 97
je_wallberg@hotmail.com

Sekreterare och medlemsregister

Anna-Karin Olsson Heino
070-798 51 95
romossens.honung@hotmail.com

Kontaktperson för lokalförening: Kristinehamnsorten, Filipstad-Färnebo

Ledamot och samordnare bihälsa och avel

Ingmar Germundsson
070-664 66 19
germundsson.i@telia.com

Kontaktperson för lokalförening: Västra Värmland, Karlanda-Nordmarken, Stavnäs-Högerud

Ledamot och samordnare utbildning och hemsidan

Elin Iderström
073-818 23 25
hej@eliniderstrom.se

Ledamot

Anette Back Olsson
070-511 87 13
anette@skogsangen.se

Kontaktperson för lokalförening: Fryksdalen, Klarälvdalen

Övriga roller

Samordnare kvalitetsfrågor

Lennart Fält – samordnare kvalitetsfrågor
070-893 77 54
falt.lennart@outlook.com

Valberedning

Lennart Fält – sammankallande
070-893 77 54
falt.lennart@outlook.com

Mats Johansson
070-493 81 67
biosnickeri@gmail.com

Margareta Åkerman
070-533 62 66
maggan.butorp@hotmail.com

Revisorer

Elisabeth Ornstein Axelsson
073-180 55 58

Bengt Larsson
070-203 29 65

 

ÅRSMÖTE 2022 lördag 19 februari

Kallelse årsmöte 202202195

Årsmötet kommer hållas digitalt via ZOOM. Mer information kommer enligt rutin via kallelse . De ombud som är valda av respektive lokalföreningars årsmöte, bör redan nu undersöka hur man går tillväga att koppla upp sig till ZOOM. Givetvis kommer det instruktioner för hur man gör.

Under nedan årsmöteshandlingar, finner du även manual för att använda ZOOM.

De årsmöteshandlingar som berör, kommer läggas upp här på hemsidan och även skickas med som bilaga till de valda ombuden.

Handlingar till årsmötet;

Föredragningslista 2022

bokslut_2021

budget_förslag_2022

Verksamhetsplan 2022

Motion till distriktet gällande GDPR.pdf

Bifall av motion

Valberedning 2022

revisionsberättelse_2021

Verksamhetsberättelse 2020 och 2021

ZOOM INSTRUKTION

Årsprotokoll 2022-02-25

Hälsningar

Styrelsen i Värmlands biodlaredistrikt