Distriktet

Styrelse 2022

Ordförande: Ann Elgemark
Vice ordförande: Lars Pettersson

 

Sekreterare och ansvarig för medlemsregistret: Anna-Karin Olsson Heino

Adress: Fallet Römossen, 681 94 Kristinehamn
E-post: romossens.honung@hotmail.com
Telefonnummer:  0707-98 51 95

Kassör: Jan-Erik Wallberg

 

Ledamot,  och utbildningsansvarig: Elin Iderström

E-post: hej@eliniderstrom.se
Telefonnummer: 0738182325

Ledamot: Anette Back Olsson

 

Ledamot: Ingemar Germundsson

 

Valberedningen: Lennart Fält, Mats Johansson och Margareta Åkerman

 

ÅRSMÖTE 2022 lördag 19 februari

Kallelse årsmöte 202202195

Årsmötet kommer hållas digitalt via ZOOM. Mer information kommer enligt rutin via kallelse . De ombud som är valda av respektive lokalföreningars årsmöte, bör redan nu undersöka hur man går tillväga att koppla upp sig till ZOOM. Givetvis kommer det instruktioner för hur man gör.

Under nedan årsmöteshandlingar, finner du även manual för att använda ZOOM.

De årsmöteshandlingar som berör, kommer läggas upp här på hemsidan och även skickas med som bilaga till de valda ombuden.

Handlingar till årsmötet;

Föredragningslista 2022

bokslut_2021

budget_förslag_2022

Verksamhetsplan 2022

Motion till distriktet gällande GDPR.pdf

Bifall av motion

Valberedning 2022

revisionsberättelse_2021

Verksamhetsberättelse 2020 och 2021

ZOOM INSTRUKTION

Hälsningar

Styrelsen i Värmlands biodlaredistrikt