Styrelsen

Ordförande

Ann Elgemark
elgemark@live.se

Kontaktperson för lokalförening: Karlstadsorten, Säffle biodlareförening

Vice ordförande

Kaj Röhs
kajrohs@gmail.com Kontaktperson för lokalförening:Alster-Nyed.

Kassör

Jan-Erik Wallberg
je_wallberg@hotmail.com

Kontaktperson för lokalförening: Kristinehamnsortens biodlareförening

Sekreterare och medlemsregister

Lennart Aronsson
lennartaronsson60@icloud.com
Kontaktperson för lokalförening:  Filipstad-Färnebo biodlareförening

Ledamot och samordnare bihälsa och avel

Ingmar Germundsson
germundsson.i@telia.com

Kontaktperson för lokalförening: Västra Värmland, Karlanda-Nordmarken biodlare förening

Ledamot och samordnare utbildning och hemsidan

Wendy Solomon
biodlarnavarmland@gmail.com
Kontaktperson för lokalförening:   Södra Klarälvdalen, Stavnäs-Högerud biodlareförening.

Ledamot

Anette Back Olsson
anette@skogsangen.se

Kontaktperson för lokalförening: Fryksdalen, Norra Klarälvdalen

Övriga roller

Valberedning

Lennart Fält – sammankallande
falt.lennart@outlook.com

Mats Johansson
biosnickeri@gmail.com

Margareta Åkerman
maggan.butorp@hotmail.com

Revisorer

Elisabeth Ornstein Axelsson

Bengt Larsson

Kontaktpersoner för olika funktioner efter önskemål från SBR
Utbildningsområdet – Wendy Solomon
Kvalitetsområdet – Lennart Fält
Drottningodling och biavel – Ingmar Germundsson
Bihälsa – Ingmar Germundsson
Näringsbiodling – Ingmar Germundsson
Kontaktperson hemsida – Wendy Solomon
Kontaktperson medlemsinformation – Wendy Solomon