Distriktet

Styrelses sammansättning 2019;

Ordförande, Kvalitetsansvarig
Lennart Fält,
Kyrkogatan 11, 688 30 Storfors
Mail; falt.lennart@swipnet.se
Tel; 070-893 77 54
Vice ordförande, sjukdomsansvarig, björnansvarig, skadegörelse på bigårdar/bisamhällen
Ingmar Germundsson
Töresbol, 670 20 Glava
Mail; germundsson.i@telia.com
tel; 0570-404 58
Sekreterare, ansv. hemsidan samt medlemsregistret
Anna-Karin Olsson Heino
Fallet Römossen, 681 94 Kristinehamn
Mail; romossens.honung@hotmail.com
Tel; 0707-98 51 95
Kassör; Peter Werner
Borserudsvägen 508, 660 60 Molkom
Ledamot,  Utbildningsansvarig:
Stig Linder
Tvärhult 114, 663 91 Hammarö
Mail; famlinder@hotmail.com
tel; 054-52 23 71
Ledamot; 
Johanna Asterdal
Karlstad
Ledamot;
Kaj Röhs
Spånga 421, 655 92 Karlstad
tel; 0734-40 63 58

 

Valberedningen; Mats Johansson mail;  mats.johansson.lindas@spray.se (Sammankallande) Yngve Karlsson samt Margareta Åkerman

 

KALLELSE ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI 2020

Här nedan finner du samtliga dokument till årsmötet 15 februari 2020 i Missionskyrkan, Gunnarskog.

Kallelse till årsmöte 20200215

Verksamhetsberättelse 2019

Bokslut 2019

Föredragningslista årsmöte 2020

Förslag verksamhetsplan 2020

Valberedningens förslag 2020