Stavnäs-Högeruds biodlareförening

Stavnäs-Högeruds Biodlareförening

 

Vår förening har varit verksam sen 1905. Vi har i nuläget 20 medlemmar, främst från Stavnäs och Högerud, men även från Värmskog, Glava och Arvika.

 

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordförande Tore Holmgren Långvak Nyhagen 67192 Arvika   Tel; 0570-23078 eller 0769433600  mail; holmgren46@gmail.com

Vice ordförande Jan Eriksson, Klässbol

Sekreterare Matts Bärged Södra Fjöle Fjöleberget 67195 Klässbol Tel  0570-465034 eller 0703056858    mail; matts.barjed@telia.com

Kassör  Per-Olof Torstensson, Klässbol

Ledamot  Alvar Eriksson, Värmskog

Ledamot  Anneli Eriksson, Klässbol

Ledamot Anna Andersson, Klässbol

Historia om föreningens 100 års jubileum

Här får ni en trevlig läsning när föreningen firade 100 år 2005 ; STAVNÄS-HÖGERUDS biodl 100 år

 

Medlemsresa

Medlemsresa och sommarmöte kombineras i år, 2019

Vi reser till Tiskaretjärns Naturreservat i Gräsmark där vi får guidning av Stig Björkman, expert på blommor och bin. Detta kommer att ske i början på juli,

Inbjudan kommer att skickas ut i god tid.