Klarälvsdalens biodlareförening

Välkommen till Klarälvdalens Biodlareförening

Ordförande: Nicolas Kovacs tel. 0736319332 Munkfors

Sekr.             Laila Johannesson 0736428781 Olsäter

Kassör         Hans Gösta Almroth 0563 60501    Råda

Kursledare Gunnar Junkes    0703135965 Munkfors

Klarälvdalens biodlare förening startar nybörjarkurs i mitten på maj.

Anmälan till Gunnar Junkes 0563 52493

Vi i Klarälvdalens Biodlare har:
Sedvanligt bimöte med bitillsynsman Rolf Gatback hos Margareta o Ingemar Andersson i Prästbol, mellan Lidsbron och Råda. Det brukar bli en del praktiska övningar – så tag med skyddskläder.  Tisdagen den 11 juni kl. 18.oo.  Ta med kaffe.

och

Möte hos Tommy Bergström, på ”Gården På Hörn” Söndagen den 18 augusti kl. 16.oo. Tommy kommer att tala om nyttiga biväxter och mycket mycket annat som har med bi och växter att göra. Adress Västmyr 49 Östra Ämtervik. Du får kaffe med bröd om Du kommer.