Medlemsträff: Beescanning med Björn Lagerman 22 maj

17 maj, 2022

Varroakvalster ska bekämpas och det är så här i början av säsongen som det gör stor skillnad.

Det finns olika metoder att kontrollerar mängden varroa och att bekämpa de små djuren. Distriktet har bjudit in Björn Lagerman att demonstrera appen BeeScanning som är ett sätt att kontrollera mängden kvalster utan ta död på bina. Läs mer om BeeScanning här.

Demonstrationen startar kl 11 och avslutas med en föreläsning.

Distriktet bjuder på kaffe/dryck och smörgås.

 

Bin som kryper på ramar i en bikupa sett uppifrån.