Karlstadsortens biodlareförening

Karlstadsortens biodlarförenings bigård hittar du vid Alsters herrgård på en särskilt iordningställd plats söder om herrgården. Bigården invigdes i maj 2019 och är en utbildningsbigård som också visas för besökare. Intill bigården finns en lokal för slungning och förvaring. I ett annat hus på området  vi har medlemsträffar, kursverksamhet och styrelsemöten.

Våra aktiviteter 2019 hittar du på Alsters herrgårds besökssida.

Sedan 2015 har föreningen också en uppställningsplats för bisamhällen på Lilleruds naturbruksgymnasiums område. Vi har visst samarbete med gymnasiet och visar våra bisamhällen för besökare under Lillerudsdagarna.

Vill du vara med och sköta bina på Alsters herrgård eller i Lillerud? Kontakta någon av oss i styrelsen eller mejla till foreningsbigarden@gmail.com 

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL VERKSAMHETSÅR 2020

Här kan du läsa det justerade årsmötesprotokollet som beslutades på årsmötet 11 november 2019;Årsmöte KOBF nr 2 2019-2020

Söndagen 10 november kl 1700, samlas vi i Studieförbundet Vuxenskolan, Stapelgatan 2 Karlstad. För att ta del av kallelse och övriga årsmöteshandlingar;

Kallelse och förslag till föredragningslista årsmöte 2019

Verksamhetsberättelse 2018-2019

Revisionsberättelse undertecknad

Budgetförslag undertecknat

Verksamhetsplan 2019-2020

Ekonomisk berättelse undertecknad

Valberedningens förslag 2019 kobf

Styrelsens Sammansättning Verksamhetsåret 2020

Ordförande: Stig Svensson, Prästgårdsvägen 13D, 66332 Skoghall, svenssonstig@outlook.com

Kassör: Lennart Johannesson, Bergerudsgatan 5, 65469 Karlstad, le.johannesson@telia.com

Sekreterare:  Dan Kihlström, Stora Skagene 407, 66391 Hammarö, mail@dankihlstrom.se

Ledamot:       Santos Maria  Tel;  0731-421054      Mail; maria.santos@karlstad.se

Ledamot:       Nordman Patrick  Tel; 0555-22128, 070-5662516   Mail; patrick@nordman.eu

Ledamot:      Stig Linder, Tvärhult 114, 66391 Hammarö, famlinder@hotmail.com

Ledamot:      Ewa Brunstedt, Strandvägen 32, 65223 Karlstad, ewa.brunstedt@msn.com

Protokoll – Årsmöte

Här kan du läsa årsmötesprotokollet för

2019Årsmöte 2018-2019

2018; Årsmöte 2018 kobf

Följ oss gärna på Facebook https://www.facebook.com/biodlarekarlstad/