Karlstadsortens biodlareförening

Karlstadsortens biodlarförenings bigård hittar du vid Alsters herrgård på en särskilt iordningställd plats söder om herrgården. Bigården invigdes i maj 2019 och är en utbildningsbigård som också visas för besökare. Intill bigården finns en lokal för slungning och förvaring. I ett annat hus på området  vi har medlemsträffar, kursverksamhet och styrelsemöten.

Våra aktiviteter 2019 hittar du på Alsters herrgårds besökssida.

Sedan 2015 har föreningen också en uppställningsplats för bisamhällen på Lilleruds naturbruksgymnasiums område. Vi har visst samarbete med gymnasiet och visar våra bisamhällen för besökare under Lillerudsdagarna.

Vill du vara med och sköta bina på Alsters herrgård eller i Lillerud? Kontakta någon av oss i styrelsen eller mejla till foreningsbigarden@gmail.com 

 

ÅRSMÖTE 10 NOVEMBER 2019

Söndagen 10 november kl 1700, samlas vi i Studieförbundet Vuxenskolan, Stapelgatan 2 Karlstad. För att ta del av kallelse och övriga årsmöteshandlingar;

Kallelse och förslag till föredragningslista årsmöte 2019

Verksamhetsberättelse 2018-2019

Revisionsberättelse undertecknad

Budgetförslag undertecknat

Verksamhetsplan 2019-2020

Ekonomisk berättelse undertecknad

Valberedningens förslag 2019 kobf

Styrelsens Sammansättning Verksamhetsåret 2019

Ordförande: Elgemark Ann  Tel;  054-565401, 070-6018870      Mail; elgemark@live.se

Vice Ordförande: Hans Åke Scherp  Tel; 0760-247756    Mail;  hansake@scherp.me

Kassör: Lennart Johannesson  Tel; 054-833379, 070-6004332      le.johannesson@telia.com

Sekreterare:  Linder Stig  Tel;  054-522371, 0705407337       Mail; famlinder@hotmail.com

Ledamot:       Santos Maria  Tel;  0731-421054      Mail; maria.santos@karlstad.se

Ledamot:       Nordman Patrick  Tel; 0555-22128, 070-5662516   Mail; patrick@nordman.eu

Ledamot:       Johan Smedman    Tel;  0730-218900     Mail;  johan@smedman.eu

Protokoll – Årsmöte

Här kan du läsa årsmötesprotokollet för

2019Årsmöte 2018-2019

2018; Årsmöte 2018 kobf

Följ oss gärna på Facebook https://www.facebook.com/biodlarekarlstad/