Föreläsning Naturligare biodling

27 oktober, 2022

Välkommen till en höstträff där Erik Österlund delar med sig av sina erfarenheter av hur man kan göra sin biodling lättare, få friskare bin och använda mindre bekämpningsmedel.

Datum: 5 november, 2022
Tid: kl 10.00 till 15.00
Plats: Lillerudsgymnasiets matsal, ett par mil väster om Karlstad
Anmälan: Senast 2 november med namn och kontaktuppgift till elgemark@live.se

Program:
10.00 Välkommen in – mingla och ta en kopp kaffe
10.30 Naturligare biodling
11.30 Enklare lunch
12.15 Varför varroa-resistenta bin?
13.30 Avel av varroaresistens
14.30 Frågor
15.00 Avslutning

Känner du inte till Erik Österlund? Titta in på elgon.se och läs om Eriks elgonbin (buckfastvariant) som är avlade för bättre motståndskraft mot sjukdomar och där skötselmetoderna är inriktade på samarbete med naturen. I lokalföreningen samarbetar många för att åstadkomma ett bra renparningsområde med ett överflöd på bra drönare. Ca 80% av bigårdarna i det centrala området är behandlingsfria.